NC-Websites
NC-Websites
 

Geschiedenis

1988
Tot 1987 organiseerde volleybalvereniging V.S.V.'74 uit Vlagtwedde een aantal toernooien voor de plaatselijke bevolking, een stratenvolleybaltoernooi en een bedrijfsvolleybaltoernooi. Eigenlijk was de toenmalige toernooicommissie van mening dat men de toernooien wat nieuw leven in moest blazen. Nog liever wilde men iets toevoegen aan de al georganiseerde evenementen. Bert Zuurman opperde, na het zien van televisiebeelden van beachvolleyball in de Verenigde Staten, het idee om dat ook te gaan organiseren. Het werd een primeur, want hierdoor werd V.S.V.'74 de allereerste vereniging in Nederland die een dergelijk toernooi organiseerde.

Het toernooi heeft zo langzamerhand een heel eigen identiteit gekregen. Zo is er bewust gekozen voor de naam van "strandvolleybal" in plaats van "beachvolleyball" en ook wordt er al vanaf het begin met 4 tegen 4 in plaats van 2 tegen 2 gespeeld, zodat deelname aan het toernooi laagdrempelig blijft en er op ieder niveau gepeeld kan worden. Op het veld (8 bij 8 meter) wordt niet in sets gespeeld maar op tijd. Het parool "meedoen is belangrijker dan winnen" wordt tegenwoordig groter geschreven dan ooit te voren. Het toernooi heeft in de loop der jaren bewezen menig ander buitentoernooi te overleven en dat is vooral te danken aan de trouwe aanhang. Een aanhang dat ieder jaar weer uitziet naar dit, vooral gezellig, toernooi.

In 1988 werd in het openluchtzwembad "De Barlage" in Vlagtwedde begonnen met een deelname van 8 teams. Fikse onweersbuien moesten de deelnemers daar overwinnen. De kantine van het zwembad en een schaftkeet van de gemeente werden als schuilplaatsen gebruikt. Ondanks dat slechte weer bleek het toernooi toch een succesformule te zijn. De roep om een vervolg was groot en zo werd ter plekke besloten het jaar daarop opnieuw een dergelijk toernooi te organiseren.

1989-2002
Begin 1989 werd het zwembad gesloten en moest er worden gezocht naar een vervangende locatie. Die werd gevonden in de Wedderbergen. Bij het Weddermeer. Het toernooi bleef maar groeien, waardoor werd besloten het toernooi op te splitsen in twee weekenden. Het eerste weekend werd voor de competitiespelende teams en het laatste weekend werd het strijdtoneel voor de recreanten.

In 1997 scheidden de wegen van V.S.V. ’74 en de organisatie van het toernooi en ging het onder de vlag van Radio Westerwolde verder. Intussen was het strand langs het Weddermeer verruild voor een groot evenemententerrein op de Azur Camping, ook in de Wedderbergen. Het grootste aantal teams wat daar meedeed is 115. Het aantal teams bleef in die jaren constant, maar liep vanaf 2000 iets terug.

2002-heden
In 2002 deden er in totaal 63 teams mee. Bewust is er toen voor gekozen om het 3e lustrumtoernooi in één weekend te verpakken, omdat de organisatie vond dat het jubileum met zijn allen moest worden gevierd. Op de zaterdagavond in dat weekend was er een gezellig druk lustrumfeest langs het strand met vrolijke muziek en heel veel plezier. Na de uitstap naar de Azur Camping werd op verzoek van de deelnemers, na de enquête een jaar daarvoor, het strand langs het Weddermeer weer opgezocht als locatie van het gezelligste strandvolleybaltoernooi in Nederland.


In 2002 werd een spandoek ter ere van het 15-jarig bestaan door de deelnemers gesigneerd

Vanaf 2003 groeide de deelname weer en werd er besloten om het toernooi in één weekend te blijven verpakken. De combinatie van de ideale locatie en de gezelligheid lijkt een simpele maar o zo belangrijke formule.

In 2005 werd officieel de Stichting Strandvolleybal Westerwolde opgericht. Dat was ook meteen het moment dat werd gebroken met Radio Westerwolde. Na vele jaren met succes onder die vlag te hebben georganiseerd stond de organisatie vanaf dat moment op eigen benen. De naam van het toernooi werd omgedoopt tot het Strandvolleybal Westerwolde Toernooi. Het record aantal teams in één weekend werd in 2006 verbroken: 120 teams.

Dit record werd in 2007 alweer verbroken. Dat jaar deden er 142 teams mee. Waarmee duidelijk wordt hoe graag men mee wil doen. Men wil het toernooi gewoonweg niet missen. Toch werd het record aantal teams tot twee keer toe opnieuw bijgesteld naar 149 (in 2009) en 157 (in 2010). Het maximum leek daarmee bereikt. In 2011 groeide het toch nog door naar 178 teams en in 2012 het absolute record van 182 teams tijdens het 25-jarig bestaan van het toernooi. Ook in 2013 deden er weer 182 teams mee, binnen vijf minuten waren alle plekken vergeven. Ook in 2014 deden er 182 teams mee.

De reden van het succes lijkt gevonden. "Het toernooi gaat gewoonweg nergens over", zonder daarmee afbreuk te doen aan het geweldige evenement.

In 2015 is het toernooi voor het eerst op twee stranden gehouden. Met als reden dat er, vanwege de aanblijvende overweldigende belangstellling, zo weinig mogelijk teams teleurgeteld hoefden te worden. Uiteindelijk konden er dat jaar 227 teams meedoen. Opnieuw een record aantal. Dit werd volgehouden tot en met de jubileumeditie van 2017. Het jubileum werd groots gevierd met alle aanwezige deelnemers. Na de editie van 2017 besloot de organisatie het aantal teams weer terug te brengen naar 182, en zodoende weer terug te gaan naar één strand. Dit om het karakter van het toernooi te behouden en terug te keren naar de basis, het gezellige volleybaltoernooi wat het nog altijd was maar ook zeker moet blijven.